Ανακοινώθηκαν τα group προθέρμανσης στα 8α Ποσειδώνια
Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να τον κατεβάσετε :